Środowisko

RPA: Kobiety muszą przejąć inicjatywę w rozwiązaniach klimatycznych

RPA--Kobiety-muszą-przejąć-inicjatywę-w-rozwiązaniach-klimatycznych

#AfricaClimateCrisis

Na cześć miesiąca kobiet i w ramach dążenia kraju do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym, rząd zorganizował 5 sierpnia webinarium, aby omówić wyzwania i zapewnić kobietom platformę do zaproponowania własnych rozwiązań.

W panelu wzięła udział Jej Królewska Wysokość Księżniczka Beatrice Tsakani Nkambule – przedsiębiorca i budowniczy społeczności, reprezentująca Prezydencką Komisję ds. Thandile Chinyavanhu, aktywistka środowiskowa i społeczna, pracująca jako działaczka na rzecz zmian klimatycznych i energii dla Greenpeace Africa, pisząca o zmianach klimatycznych, szczególnie dla kobiet kolorowych oraz Thandiwe Mchunu, rolniczka z KwaZulu-Natal, obecnie studiująca na kierunku magisterskim inżynierii chemicznej na Uniwersytecie KwaZulu Natal i wykorzystująca swoje metody rolnicze do wspierania swoich badań.

Zmiany klimatyczne mają niszczący wpływ na kontynent afrykański. Ostatnio w RPA doszło do straszliwych powodzi, które spowodowały utratę życia i domów oraz zniszczenie mienia w KwaZulu-Natal i części Przylądka Wschodniego oraz północno-zachodniej części kraju. Te niszczycielskie powodzie można przypisać wpływowi zmian klimatu.

Minister leśnictwa, rybołówstwa i środowiska Barbara Creecy, w lipcu 2022 r., podczas dyskusji politycznej na wysokim szczeblu w ramach 13. Petersburskiego Dialogu Klimatycznego w Berlinie, podkreśliła znaczenie odpowiedniego finansowania ze strony krajów rozwiniętych dla krajów rozwijających się, aby wspierać sprawiedliwe transformacje energetyczne w kierunku społeczeństw odpornych na zmiany klimatu i przyszłości o zerowej emisji netto. W lipcu 2022 r. prezydencka Komisja Klimatyczna przekazała prezydentowi Cyrilowi Ramaphosie ramowy plan sprawiedliwego przejścia, które według niej poprowadzą RPA w kierunku niskoemisyjnej gospodarki i społeczeństwa odpornego na zmiany klimatu. RPA robi to, aby wypełnić międzynarodowe zobowiązania w ramach globalnych wysiłków.

Według JK Nkambule, ramy te mają na celu zwiększenie zdolności społeczności do adaptacji do niekorzystnych skutków klimatu, wspieranie gospodarki odpornej na klimat i osiągnięcie celu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Chodzi również o zapewnienie, że jako kraj, RPA tworzy godną pracę dla wszystkich, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i eliminację ubóstwa. Celem ram jest zapewnienie, że ludzie są w centrum procesu decyzyjnego, zwłaszcza ci, którzy ponoszą najgorsze skutki globalnego kryzysu klimatycznego.

Jako kobiety musimy być częścią projektowania i wdrażania działań reagujących na zmiany klimatu. Jako kobiety musimy przewodzić i przyczyniać się do poszukiwania rozwiązań w kierunku zrównoważonej przyszłości. Jako kobiety musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób zostaniemy dotknięci, w jaki sposób już jesteśmy dotknięci lub zostaniemy dotknięci przez ten niekorzystny stan klimatu. Jak przystosujemy nasze przedsiębiorstwa i nasze środowisko do reagowania na skutki zmiany klimatu? Kobiety w RPA są bezbronne, kobiety na obszarach wiejskich są w najgorszej sytuacji, kobiety, dzieci i bezrobotni stanowią część tego społeczeństwa, które musimy zapewnić, że podczas transformacji nie zostaną pozostawieni w tyle” – mówi Nkambule.

Następnie wyjaśniła, że zmiany klimatyczne to nie tylko kwestia środowiskowa. Jest to kwestia ekonomiczna i społeczna. Kobiety muszą mieć wystarczającą wiedzę, ponieważ zmiany klimatyczne nie dotyczą tylko tych, którzy są związani z łańcuchem wartości paliw kopalnych. Na przykład w Witbank nie chcą nawet pić wody z kranów, co podkreśla niszczący wpływ zmian klimatycznych w tych społecznościach. Kobiety muszą zastanowić się nad tym, co dzieje się w ich własnych przestrzeniach, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Muszą upewnić się, że w momencie podejmowania decyzji dotyczących zmian klimatycznych, są one częścią tych decyzji, aby nie zostały pominięte.

Thandile Chinyavanhu zgadza się z tym.

Kluczowym elementem tych dyskusji jest adaptacja i zapewnienie, że kobiety są odporne w obliczu wszystkich tych wyzwań, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, a wielu z nas już się z nimi mierzy. Tak więc znaczenie adaptacji polega na budowaniu tej odporności, w społecznościach, jednostkach, jak również systemach, w których działamy, rządach, pod którymi żyjemy, a ważną częścią tego jest … uznanie koncepcji intersekcjonalności.

Tylko po to, aby dać przegląd tego, dlaczego jest to tak ważne, jest to, że musimy rozpoznać … zrozumieć, jak inni mogą być dotknięci inaczej przez klimat …. Nie doświadczamy ich w ten sam sposób, niektóre osoby doświadczają ich nieproporcjonalnie od innych osób. Bodziec może być taki sam, ale ze względu na nasze konteksty społeczne, możemy na niego reagować zupełnie inaczej. W kontekście RPA rozumiemy, że mamy kontekst kolonializmu, apartheidu, a także istniejące normy kulturowe, które przyczyniają się do marginalizacji ludzi“, mówi Chinyavanhu.

Zwróciła uwagę, że w kontekście wiejskim ludzie częściej wchodzą w interakcje ze środowiskiem naturalnym, ponieważ mogą być bardziej zależni poprzez rolnictwo na własne potrzeby, ale są również w stanie lepiej wykryć zmiany w swoim otoczeniu, ponieważ często wchodzą w interakcje ze środowiskiem naturalnym. Ich plony z czasem stałyby się mniejsze, ponieważ mogą nie otrzymywać tej samej ilości deszczu, a także doświadczać fal upałów.

W wielu społecznościach wiejskich w RPA nadal istnieje system komunalnej własności ziemi i jak to może wpływać na odporność społeczności lub raczej jak pewne normy, tradycje i standardy w tych społecznościach mogą wpływać na ich interakcję z ziemią i prawem własności ziemi.

Ludzie, a konkretnie tradycyjni przywódcy, podejmują decyzje za członków społeczności, a wiele z nich nie ma szans na znalezienie się na stanowiskach decyzyjnych. Więc przez większość czasu, kiedy tradycyjny przywódca decyduje się, na przykład, wydzierżawić lub sprzedać ziemię, która jest własnością komunalną międzynarodowemu konglomeratowi w ramach przestrzeni górniczych, ci ludzie są wykluczeni przez to, że są natychmiast dotknięci przez operacje tych kopalni lub są przymusowo przesiedleni przez te operacje górnicze. I często te interakcje są ułatwiane przez nasz rząd. Stąd pomysł, że wywłaszczanie ziemi odbywa się każdego dnia, ludzie są wciąż przymusowo usuwani ze swoich ziem i oczywiście związek z ziemią i klimatem jest bardzo istotny, ponieważ dostęp do ziemi daje poczucie odporności“, dodaje Chinyavanhu.

Zwróciła uwagę na ekstremalne zjawiska pogodowe, które powodują niedobór zasobów, co prowadzi do wzrostu przemocy ze względu na płeć, ponieważ mężczyźni zmagają się z poczuciem braku bezpieczeństwa w zakresie podstawowego żywienia i niedoborem środków finansowych.

Na obszarach miejskich, gdzie ludzie zwykle przebywają w budynkach przez cały dzień, doświadczenie zmian klimatycznych i ich przejawów jest zupełnie inne. Istnieje wiele przeszkód w dostępie dziewcząt do edukacji, w tym okresowe ubóstwo, ciąża, a także to, jak te katastrofy przerwały naukę dla wszystkich uczących się, ale szczególnie dla kobiet i dorastających dziewcząt. Wykazano, że 750 000 osób przerwało naukę po przejściu pandemii, czyli trzykrotnie więcej niż zwykle.

Młode dziewczyny są zmuszane do wczesnych małżeństw, jak to ma miejsce w przypadku niedoboru żywności na całym świecie. Zmuszanie do pracy seksualnej i wczesnych małżeństw naraża je na ryzyko, takie jak ciąże nastolatek i zarażenie się wirusem HIV. Nie tylko dla dorastających dziewcząt i kobiet, ale także dla społeczności LGBTQI+, ponieważ członkowie wiedzą, gdzie mogą uzyskać dostęp do opieki, a gdzie będą dyskryminowani. W studium przypadku powodzi w KZN, gdzie 84 kliniki zostały podobno uszkodzone, a wiele osób straciło domy i zostało wysiedlonych, osoby LGBTQI+ musiały udać się do schronisk, gdzie grozi im napaść lub gwałt.

Aby złagodzić zmiany klimatyczne w naszych rejonach, Mchunu radzi, by zamiast uprawiać trawniki, ludzie uprawiali żywność w swoim otoczeniu. Odpady organiczne muszą być zwrócone do ziemi, nawet kwiaty naprawdę docenią posiadanie tych składników odżywczych pochodzących z odpadów organicznych.

W RPA mamy sporo kobiet, które kończą studia inżynierskie głównie w karierze STEM … które są w stanie mieć rozwiązania dla łagodzenia zmian klimatu. Więc teraz co dokładnie potrzebujemy, ponieważ mamy umiejętności. Mamy siłę kobiet, mamy ziemię na obszarach wiejskich. Niezależnie od tego, czy jesteś na wsi, czy w mieście, czy w jakimkolwiek innym miejscu, musisz zadać sobie pytanie, co tak naprawdę przyczyniasz się do łagodzenia zmian klimatycznych? Kobiety mogą skontaktować się z restauracjami lub hotelami, które są skłonne oddać organiczne odpady żywnościowe i przetworzyć je na nawóz, aby ponownie uprawiać świeże jedzenie“, mówi Mchunu.

źródło: AaF

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video