Środowisko

Lekcje na temat suszy

Afryka zwraca się do Japonii w sprawie zakazu importu pszenicy z Ukrainy

Lekcje na temat suszy dla miast dotkniętych niedoborem wody #AfrykaKryzysKlimatyczny
W ciągu ostatnich kilku lat duże miasta, takie jak Kapsztad, Sao Paulo i Barcelona, stanęły w obliczu scenariuszy “Dnia zero”, charakteryzujących się bardzo realną możliwością braku wody.

Ponieważ świat nadal się urbanizuje, z tych kryzysów wodnych można wyciągnąć ważne wnioski: Dlaczego do nich dochodzi, jakie były ich skutki i jak na nie reagowano? Wnioski te będą kluczowe w rozwiązywaniu przyszłych problemów związanych z zagrożeniami i podatnością na zagrożenia związane z wodą w miastach, zwłaszcza w obliczu niepewności spowodowanej zmianami klimatu i jego zmiennością.
W książce W kierunku niebiesko-zielonego miasta: Building Urban Water Resilience, różnorodni naukowcy zastanawiają się nad przyczynami i konsekwencjami zdarzenia, jakim był niemal “dzień zero” w Kapsztadzie, oraz nad wnioskami, jakie można wyciągnąć dla miast na całym świecie.