Jak muzyka starożytnych malowideł naskalnych została powołana do życia

Archeolodzy spędzają wiele czasu na badaniu pozostałości po odległej przeszłości, co obejmuje badanie malowideł naskalnych. Jest to w dużej mierze praca wizualna – ale czasami możemy “usłyszeć” dawną przeszłość, wykorzystując metody akustyczne. Badania archeoakustyczne skupiają się na ożywianiu dźwięków wydawanych przez ludzi żyjących w przeszłości. Nie zachował się żaden zapis słuchowy, ale ludzie tańczyli, śpiewali […]

Read More