Przemoc wobec dzieci niesie ze sobą ogromne koszty dla Afryki – rządy muszą podjąć pilne działania

Każdego dnia miliony dzieci doświadczają przemocy w takiej czy innej formie. Jest to problem globalny, który dotyczy wszystkich grup społecznych, niezależnie od koloru skóry, klasy, wykształcenia, dochodów, pochodzenia etnicznego i narodowości. Ma ona bezpośredni, długotrwały i nieodwracalny wpływ na życie, przetrwanie, rozwój fizyczny i psychospołeczny oraz dobrostan dzieci. Przemoc wobec dzieci ma także konsekwencje finansowe […]

Read More