Biznes

Afryka zwraca się do Japonii w sprawie zakazu importu pszenicy z Ukrainy

Afryka zwraca się do Japonii w sprawie zakazu importu pszenicy z Ukrainy

Kraje afrykańskie, które muszą wypełnić lukę powstałą w wyniku braku importu rosyjskiej i ukraińskiej żywności, muszą szukać poza typową sferą pomocy gospodarczej, powiedział zastępca sekretarza generalnego ONZ Ahunna Eziakonwa po pięciodniowej misji w Japonii.

Eziakonwa, będący również dyrektorem regionalnym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na Afrykę, mówił o wyjątkowej roli, jaką partnerzy z sektora rządowego i prywatnego w Japonii mogą odegrać we wspieraniu krajów afrykańskich.

“Wzmocniony multilateralizm i silne partnerstwa, w tym z japońskimi podmiotami rządowymi i sektorem prywatnym, będą miały decydujące znaczenie we wspieraniu zdolności krajów afrykańskich do reagowania na nowe wstrząsy gospodarcze spowodowane wojną na Ukrainie” – powiedziała.

Według Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (JICA) Japonia odegrała strategiczną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa żywnościowego na kontynencie afrykańskim i zamierza robić jeszcze więcej.

Rewolucja ryżowa

“JICA jest również zaniepokojona obecną sytuacją związaną z globalnym kryzysem żywnościowym. To, co możemy zrobić, to zwiększyć możliwości żywnościowe na kontynencie afrykańskim poprzez wykorzystanie naszych mocnych stron i zalet, czyli produkcji ryżu – Japonia jest krajem ryżu” – mówi Shinjiro Amameishi, który pracuje w departamencie rozwoju rolnictwa JICA.

Pomoc JICA podlega bezpośrednio japońskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. I choć grupa ta nie jest bezpośrednio zaangażowana w politykę dyplomatyczną, Amameishi twierdzi, że wspieranie rozwoju produkcji ryżu w Afryce Subsaharyjskiej jest kluczowe.

Japonia pracuje nad trójfazowym programem, który rozpoczął się w 2008 r. wraz z Koalicją na rzecz Rozwoju Ryżu w Afryce (CARD) i ma na celu zwiększenie produkcji ryżu na rynek krajowy na całym kontynencie.

JICA, wraz z wieloma dwustronnymi i wielostronnymi donatorami oraz instytucjami badawczymi, tworzy grupę konsultacyjną.

Początkowo CARD liczył 23 kraje członkowskie na kontynencie, a obecnie rozrósł się do 32 krajów.

Osiągnięto pierwszy cel, jakim było podwojenie produkcji ryżu z 14 mln ton w Afryce Subsaharyjskiej do 2018 r., przekraczając ten cel z wydajnością 31 mln ton w 2018 r.

Tanzania

Pomoc dla rolnictwa i transfer technologii na kontynent afrykański nie jest jednak dla Japonii niczym nowym. JICA zaczęła udzielać stałej pomocy technicznej tanzańskim rolnikom w Moshi, u podnóża Kilimandżaro, w latach 70-tych XX wieku.

Produkcja ryżu w Tanzanii zajmuje trzecie miejsce na kontynencie afrykańskim, a kraj ten eksportuje również do krajów sąsiednich. Produkcję ryżu stanowią zarówno pola nawadniane, jak i nizinne i wyżynne pola ryżowe, na których uprawia się deszcz.

JICA planuje utworzenie siedmiu ośrodków szkoleniowych podlegających tanzańskiemu Ministerstwu Rolnictwa, które prowadzą szkolenia dotyczące różnych klimatów w kraju.

W przeszłości rolnicy z Moshi skarżyli się, że nie otrzymywali wsparcia ze strony rządu, argumentując, że bezcłowy ryż z Azji zalał w przeszłości rynek, rujnując niektórych rolników.

Każdy kraj afrykański powinien opracować własną strategię i promować krajową produkcję ryżu – mówi Amameishi z JICA.

“Nie jesteśmy w stanie siłą wpłynąć na stanowisko rządu, ale wspieramy lokalnych rolników” – mówi agencji RFI.

“Jeśli importują ryż z zewnątrz, należy zwiększyć produkcję krajową i podnieść jakość”.

Senegal

Senegal, jeden z najważniejszych producentów ryżu na kontynencie, współpracuje z JICA i wspieranym przez nią rozwojem ryżu nad zwiększeniem wydajności i jakości ryżu. Japońska agencja rozwoju pracuje nad zwiększeniem nawadniania.

“W Senegalu opady deszczu są ograniczone, ale na północy jest woda z rzek” – mówi Amameishi, opowiadając o pracach JICA w zakresie rozwoju rolnictwa wodnego w dolinie rzeki Senegal między Saint Louis, Podor i Bakel.

JICA uważa, że obszar ten będzie odpowiedzialny za około 60% całkowitej produkcji ryżu w ramach senegalskiego Programu Przyspieszenia Rolnictwa.

Agencja pracuje nad ulepszeniem i rozszerzeniem technik uprawy ryżu, w tym systemu podwójnej uprawy, “co oznacza, że rolnik może produkować ryż dwa razy w roku; wcześniej produkował go tylko raz w roku”.

Technologia uprawy

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w Tanzanii i Senegalu Amameishi współpracował z rolnikami, którzy chcą bardziej zmechanizować swoją pracę, ale przyznaje, że istnieje kilka barier w handlu, mimo że otrzymał zgodę od krajów afrykańskich na sprowadzenie japońskiego sprzętu rolniczego na kontynent afrykański.

“Z punktu widzenia biznesu nie jest to takie proste. Japońska jakość jest lepsza, ale problemem jest cena” – mówi.

Częścią drugiej fazy programu CARD jest stworzenie regionalnych ośrodków mechanizacji rolnictwa.

Większość maszyn, z których korzystają afrykańscy rolnicy, jest produkowana w Chinach i Indiach, gdzie jest tańsza.

Agencje ONZ ostrzegają przed zbliżającą się klęską głodu w Somalii i apelują o więcej funduszy

“Próbujemy zachęcić japońskie firmy do przyjazdu do Afryki i rozpoczęcia działalności biznesowej” – mówi Amameishi.

“Musimy stworzyć sieć dystrybucji. Jeśli w przyszłości popyt będzie większy, wtedy rozpoczną działalność, ale obecnie jest ona zbyt mała.”

Więcej możliwości współpracy między Japonią a kontynentem afrykańskim zostanie omówionych podczas ósmej Międzynarodowej Konferencji Tokijskiej na temat Rozwoju Afryki (TICAD), która odbędzie się w Tunezji w dniach 27-28 sierpnia 2022 r.

Źródło: Radio France Internationale